VSO de Spinaker Den Helder

De opdracht:

‘ Deze school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs heeft een nieuwe locatie gekregen in een voormalig schoolgebouw uit de jaren vijftig. Omdat dit pand als kantoor in gebruik was moet er intern worden verbouwd en opgeknapt. Ook moet er een deel worden bijgebouwd om voldoende leslokalen te kunnen maken.

Type project.

onderwijs

verbouw

nieuwbouw

De werkwijze:

Samen met de school is gekeken naar de meest ideale indeling van het bestaande gebouw en de beste plek voor de uitbreiding. Om nog zoveel mogelijk schoolplein over te houden is de uitbreiding in twee bouwlagen uitgevoerd. Door de nieuwbouw langs de weg te leggen is een logische aansluiting op het trappenhuis van het bestaande gebouw mogelijk en ontstaat er een rustig, deels afgeschermd, plein.

Het antwoord:

Een frisse nieuwe look van het bestaande schoolgebouw. Aangevuld met een uitbreiding in de stijl van de bestaande school, maar duidelijk van deze tijd.

Snel en effectief

Door de opleidingen van Maarten van MTS tot Academie van Bouwkunst, en zijn werkervaring van timmerman tot architect, vertaald BALD architecture elke ambitie in een degelijk en bouwbaar plan. Alle werkzaamheden worden snel en effectief uitgevoerd, zonder ruis op de lijn.

Ontwerp.

De ontwerpen van BALD architecture zijn opvallend, eenvoudig en helder van opzet. Ook bij een complexe vraagstelling wordt een heldere vormgeving bereikt. Onze meerwaarde blijkt uit de manier waarop de ontwerpvisie verweven wordt me de opdracht.

Bouwkundig tekenwerk.

Door de opleidingen van Maarten Steunenberg van MTS tot Academie van Bouwkunst en zijn werkervaring van timmerman tot architect vertaald BALD architecture elke ambitie in een degelijk en bouwbaar plan. Alle werkzaamheden worden snel en effectief uitgevoerd, zonder ruis op de lijn.

Bouwaanvraag.

Het bureau heeft veel ervaring met alle procedures van de aanvraag voor een omgevingsvergunning. De plannen worden effectief door de procedure en de beoordeling door welstand geloodst.

Esthetische begeleiding tijdens de bouw.

Bij complexe opgaven wordt vaak een externe bouwbegeleider aangesteld. BALD architecture behoud echter de rol van esthetisch begeleider zodat het uiteindelijk gebouwde resultaat de juiste vertaling is van de bij het ontwerp geformuleerde opgave.

neem contact op
met maarten

UA-28592347-1