Visie inrichting bedrijfsterrein Haarlem

De opdracht:

‘Door de aanleg van de fly-over bij Haarlem is de achterzijde van het terrein feitelijk de voorzijde geworden. Hierdoor komt onder andere de laad- en loszone vol in het zicht te liggen, mede doordat de gemeente ook de bossages verwijderd heeft ten behoeve van de aanleg van een fietspad. Om verdere uitbreidingen aan deze zijde te kunnen doen is een visie gevraag om het terrein aan te passen aan de nieuwe situatie. ‘

Type project.

overige projecten

verbouw

De werkwijze:

Er is gezocht naar een minimaal aantal regels waaraan mogelijk toekomstige uitbreidingen dienen te voldoen zonder dat dit de bewegingsvrijheid van het bedrijf parten speelt.

Het antwoord:

Door het aangeven van een maximale bebouwingslijn, een maximaal bebouwingspercentage en een voorgeschreven materialisering blijven de mogelijke aanpassingen in de toekomst in het gelid. Door eenmalige aanpassingen aan het terrein sluit dit nu beter aan bij de omgeving en vormt het tevens een plek omgeving voor de werknemers.

Werkwijze en oplossingen die verdergaan dan het voor de hand liggende

Door goed te luisteren naar de vraag en deze de tijd te geven om in te laten werken ontstaan er oplossingen die verder gaan dan het voor de hand liggende.

Ontwerp.

De ontwerpen van BALD architecture zijn opvallend, eenvoudig en helder van opzet. Ook bij een complexe vraagstelling wordt een heldere vormgeving bereikt. Onze meerwaarde blijkt uit de manier waarop de ontwerpvisie verweven wordt me de opdracht.

Bouwaanvraag.

Het bureau heeft veel ervaring met alle procedures van de aanvraag voor een omgevingsvergunning. De plannen worden effectief door de procedure en de beoordeling door welstand geloodst.

neem contact op
met maarten

UA-28592347-1