Uitbreiding VMBO-school met 2 lokalen

De opdracht:

‘In een bestaande wintertuin van een VMBO-school moeten twee extra klaslokalen worden gerealiseerd. In verband met het schoolseizoen en het gebruik van de naast gelegen lokalen moet de bouw snel en met weinig werkzaamheden aan de buitenzijde van de lokalen worden uitgevoerd. Vanzelfsprekend moeten de lokalen zeer kostenefficiënt worden gebouwd.’

Type project.

verbouw

onderwijs

De werkwijze:

Doordat de lokalen in een wintertuin worden geplaatst moet rekening worden gehouden met specifieke bouwfysische eisen. Zo zullen de lokalen nooit in de regen komen te staan, maar is de warmte-isolatie van de wanden wel weer van groot belang. Verder gelden er in de wintertuin speciale brandweereisen wat extra aandacht voor het brandgedrag van de buitenschil van de lokalen vraagt en mede de positie van de te openen ramen bepaald.

Het antwoord:

Door de lokalen uit te voeren in houtskeletbouw wordt de bouwtijd verkort. De houtskeletbouwelementen zijn zodanig ontworpen dat aan de buitenzijde alleen de naden moeten worden afgewerkt. Omdat de lokalen nooit in de regen komen te staan is de gebruikelijke gevelbekleding niet meer nodig, waardoor de lokalen goedkoper konden worden gebouwd.

Werkwijze en oplossingen die verdergaan dan het voor de hand liggende

Door goed te luisteren naar de vraag en deze de tijd te geven om in te laten werken ontstaan er oplossingen die verder gaan dan het voor de hand liggende.

Ontwerp.

De ontwerpen van BALD architecture zijn opvallend, eenvoudig en helder van opzet. Ook bij een complexe vraagstelling wordt een heldere vormgeving bereikt. Onze meerwaarde blijkt uit de manier waarop de ontwerpvisie verweven wordt me de opdracht.

Bouwaanvraag.

Het bureau heeft veel ervaring met alle procedures van de aanvraag voor een omgevingsvergunning. De plannen worden effectief door de procedure en de beoordeling door welstand geloodst.

Bouwkundig tekenwerk.

Door de opleidingen van Maarten Steunenberg van MTS tot Academie van Bouwkunst en zijn werkervaring van timmerman tot architect vertaald BALD architecture elke ambitie in een degelijk en bouwbaar plan. Alle werkzaamheden worden snel en effectief uitgevoerd, zonder ruis op de lijn.

Esthetische begeleiding tijdens de bouw.

Bij complexe opgaven wordt vaak een externe bouwbegeleider aangesteld. BALD architecture behoud echter de rol van esthetisch begeleider zodat het uiteindelijk gebouwde resultaat de juiste vertaling is van de bij het ontwerp geformuleerde opgave.

neem contact op
met maarten

UA-28592347-1