nieuwe ramen met dubbelglas in rijksmonument Amsterdam

De opdracht:

De vraag is om dit rijksmonument te voorzien van nieuwe ramen met dubbelglas. Hierdoor worden de woningen comfortabeler en is er minder geluidsoverlast van de al maar toenemende drukte op de grachten van Amsterdam.

Type project.

verbouw

woonhuis

De werkwijze:

Omdat het een rijksmonument betreft is er als eerste contact gezocht met de monumentencommissie. Bij het bezoek van de monumentenadviseur is vastgesteld dat de ramen al een keer zijn vervangen in de jaren 70 en dus geen monumentale status hebben. Bij gelijkhouden van de profilering aan de buitenzijde zou het vervangen van de ramen en het toepassen van dubbelglas geen probleem mogen zijn.

Het antwoord:

De praktijk bleek weerbarstiger. Na een half jaar is het uiteindelijk toch gelukt om op het originele plan goedkeuring te krijgen. Volhouden en kritische vragen blijven stellen bleken in dit proces minstens zo belangrijk als en goede bouwkundige en historische onderbouwing.

Werkwijze en oplossingen die verdergaan dan het voor de hand liggende

Door goed te luisteren naar de vraag en deze de tijd te geven om in te laten werken ontstaan er oplossingen die verder gaan dan het voor de hand liggende.

Bouwkundig tekenwerk.

Door de opleidingen van Maarten Steunenberg van MTS tot Academie van Bouwkunst en zijn werkervaring van timmerman tot architect vertaald BALD architecture elke ambitie in een degelijk en bouwbaar plan. Alle werkzaamheden worden snel en effectief uitgevoerd, zonder ruis op de lijn.

Bouwaanvraag.

Het bureau heeft veel ervaring met alle procedures van de aanvraag voor een omgevingsvergunning. De plannen worden effectief door de procedure en de beoordeling door welstand geloodst.

neem contact op
met maarten

UA-28592347-1