Nieuwe indeling praktijklokalen Saenredam College

De opdracht:

‘De indeling met standaard lokalen past niet meer bij de manier van lesgeven bij de praktijklessen. Gevraagd is een nieuwe indeling die veel opener is en past bij de lesmethode.’

Type project.

nieuwbouw

onderwijs

De werkwijze:

In nauwe samenspraak met de praktijkdocenten is de nieuwe indeling bepaald. Dit is verder uitgewerkt in bouwkundige tekeningen en omschrijving ten behoeve van de aannemer.

Het antwoord:

Een hele open indeling met half-hoge wanden tussen de lokalen. De lesruimten die nog wel afgesloten moeten zijn, zoals de houtbewerking, zijn voorzien van grote schuifpuien en glasstroken langs het plafond zodat de ruimte doorloopt in de hele afdeling. Op deze manier is er veel meer interactie en samenwerking tussen zowel de leerlingen als de docenten en kan, naar gelang de behoefte, een geschikte plek voor de te geven lessen gebruikt worden.

Werkwijze en oplossingen die verdergaan dan het voor de hand liggende

Door goed te luisteren naar de vraag en deze de tijd te geven om in te laten werken ontstaan er oplossingen die verder gaan dan het voor de hand liggende.

Ontwerp.

De ontwerpen van BALD architecture zijn opvallend, eenvoudig en helder van opzet. Ook bij een complexe vraagstelling wordt een heldere vormgeving bereikt. Onze meerwaarde blijkt uit de manier waarop de ontwerpvisie verweven wordt me de opdracht.

Bouwkundig tekenwerk.

Door de opleidingen van Maarten Steunenberg van MTS tot Academie van Bouwkunst en zijn werkervaring van timmerman tot architect vertaald BALD architecture elke ambitie in een degelijk en bouwbaar plan. Alle werkzaamheden worden snel en effectief uitgevoerd, zonder ruis op de lijn.

Esthetische begeleiding tijdens de bouw.

Bij complexe opgaven wordt vaak een externe bouwbegeleider aangesteld. BALD architecture behoud echter de rol van esthetisch begeleider zodat het uiteindelijk gebouwde resultaat de juiste vertaling is van de bij het ontwerp geformuleerde opgave.

neem contact op
met maarten

UA-28592347-1