Nieuwbouw basisschool met medisch kinderdagverblijf Tijstroom

De opdracht:

‘In een parkje waar een basisschool is afgebrand wil de gemeente een nieuwe school met medisch kinderdagverblijf en ruimte voor ondersteunende functies bouwen van 1800m2. Om de nieuwbouw snel in gebruik te kunnen nemen is besloten om de bestaande fundering te gebruiken en niet boven de maximale hoogte van het bestemmingsplan te bouwen.’

Type project.

nieuwbouw

onderwijs

De werkwijze:

Allereerst is er een studie gemaakt naar de mogelijke indelingen binnen de contour van de bestaande fundering. Hieruit bleek onder andere dat een vleugel waar destijds 4 lokalen waren gehuisvest nu plaats moet bieden aan 5 lokalen met bijbehorende groepsruimten. Verder zijn de constructieve opties onderzocht die mogelijk zijn op de bestaande fundering. Hieruit volgde dat de constructie uitgevoerd moet worden in houtskeletbouw en dat de buitengevels dragend worden uitgevoerd.

Het antwoord:

Aan de voorzijde worden de ondersteunende functies van de school voorzien waar zij een buffer vormen tussen de weg en de lokalen. Dit gedeelte krijgt dan ook een meer gesloten karakter. Doordat de buitengevels dragend worden uitgevoerd is op eenvoudige wijze een forse luifel bij de lokalen te creëren. Deze houdt het zonlicht in de zomer buiten en verlaagt gevoelsmatig de hoogte van het gebouw. De kozijnen in de lokalen lopen vanaf de luifel door tot op de grond en zijn in een vast ritme in de gevel geplaatst waardoor de ruimten visueel van binnen naar buiten doorlopen. Samen met de luifel onderstreept dit het paviljoen karakter aan de parkzijde van de school.

Werkwijze en oplossingen die verdergaan dan het voor de hand liggende

Door goed te luisteren naar de vraag en deze de tijd te geven om in te laten werken ontstaan er oplossingen die verder gaan dan het voor de hand liggende.

Ontwerp.

De ontwerpen van BALD architecture zijn opvallend, eenvoudig en helder van opzet. Ook bij een complexe vraagstelling wordt een heldere vormgeving bereikt. Onze meerwaarde blijkt uit de manier waarop de ontwerpvisie verweven wordt me de opdracht.

Bouwkundig tekenwerk.

Door de opleidingen van Maarten Steunenberg van MTS tot Academie van Bouwkunst en zijn werkervaring van timmerman tot architect vertaald BALD architecture elke ambitie in een degelijk en bouwbaar plan. Alle werkzaamheden worden snel en effectief uitgevoerd, zonder ruis op de lijn.

Bouwaanvraag.

Het bureau heeft veel ervaring met alle procedures van de aanvraag voor een omgevingsvergunning. De plannen worden effectief door de procedure en de beoordeling door welstand geloodst.

Esthetische begeleiding tijdens de bouw.

Bij complexe opgaven wordt vaak een externe bouwbegeleider aangesteld. BALD architecture behoud echter de rol van esthetisch begeleider zodat het uiteindelijk gebouwde resultaat de juiste vertaling is van de bij het ontwerp geformuleerde opgave.

neem contact op
met maarten

UA-28592347-1