Werkwijze


BALD architecture zorgt ervoor dat uw wensen optimaal tot hun recht komen in het ontwerp. Voor het starten met het ontwerpen nemen wij de tijd om uw wensen in kaart te brengen. Hiervan maken wij ontwerpschetsen van de verschillende varianten voor plattegronden en gevels. Het resultaat is een Voorontwerp wat wij aan uw financiële uitgangspunten toetsen.

Dit Voorontwerp wordt uitgewerkt aan de hand van alle geldende wet- en regelgeving. Hierbij worden ook de EPC-berekening en daglicht- en ventilatieberekening gemaakt ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning.
Wij verzorgen de gehele aanvraag voor de omgevingsvergunning. Hiervoor voeren wij overleg met de welstandscommissie over het ontwerp, met de afdeling ruimtelijke ordening van de gemeente over het bestemmingsplan en met Bouw- en Woningtoezicht over de technische uitwerking van het ontwerp. Verder coördineren wij voor u de werkzaamheden van de constructeur en overleggen met adviseurs voor alle benodigde installaties. Tot slot controleren wij het Definitief Ontwerp aan uw financiële uitgangspunten.

Ten behoeve van de aannemers verzorgen wij een bestek. Wij coördineren de offerte aanvragen bij de aannemers en adviseren bij uw keuze. Wij maken de uitvoeringstekeningen voor de bouw en controleren alle tekeningen van onderaannemers en toeleveranciers. Wij coördineren de start en de planning van de bouwwerkzaamheden en voeren tijdens de bouw toezicht.